Minkälaisissa tilanteissa voi hakea KELAn eläkettä saavan hoitotukea ja miten sitä haetaan?

Eläkkeen saajan hoitotukea voi saada eläkkeellä oleva pitkäaikaisesti sairas tai vammainen ihminen. Myös kuntoutustukea saava voi saada eläkettä saavan hoitotukea. Tuen saamiseksi ihmisen toimintakyvyn täytyy olla heikentynyt vähintään vuoden yhtäjaksoisesti sairauden tai vamman takia. Toimintakyvyllä tarkoitetaan tässä tapauksessa kykyä huolehtia päivittäisistä toiminnoista kuten pukeutumisesta ja peseytymisestä, välttämättömistä kotitöistä ja itsenäistä asiointia kodin ulkopuolella. Sokealla ja liikuntakyvyttömällä on aina oikeus vähintään perushoitotukeen.

Etuuden myöntäminen edellyttää myös säännöllistä avun tai ohjauksen tarvetta, mikä voi tarkoittaa esimerkiksi muistuttamista tai valvontaa. Tuen määrä on porrastettu kolmeen ryhmään avuntarpeen ja sairaudesta tai vammasta aiheutuvien kustannusten mukaan.

Vähintään viikottaista apua tarvitsevan hoitotuen määrä on 61,71€ kuukaudessa. Päivittäistä aikaa vievää apua tarvitsevan hoitotuki on 153,63€ kuukaudessa ja ympärivuorokautista apua tarvitsevan hoitotuki on 324,84€ kuukaudessa. (*Tiedot tuen määristä ovat vuodelta 2017.) Hoitotuki on verotonta tuloa, eivätkä siihen vaikuta talouden muut tulot. Ainoastaan jos ihminen saa samasta vammasta liikenne- tai tapaturmavakuutuksen perusteella maksettavaa etuutta, saatetaan toisen etuuden määrä vähentää.

Etuutta haetaan KELAsta joko verkkopalvelun kautta tai lomakkeella. Mukaan liitetään korkeintaan puoli vuotta vanha lääkärin C-lausunto tai B-lausunto, jos siitä ilmenevät tarvittavat tiedot. Myös kuitit sairaudesta tai vammasta aiheutuneista kustannuksista on liitettävä mukaan. Lisäksi hakemukseen voi liittää oman asuinkunnan sosiaali- tai terveydenhuollon työntekijän tai muun tilanteen tuntevan henkilön selvityksen avuntarpeesta, käytetyistä palveluista ja sairauden tai vamman aiheuttamista kustannuksista.

Hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti ja niiden käsittelyssä arvioidaan muun muassa:

  • Vaikeuttaako sairaus tai vamma selviytymistä arkisissa toimissa
  • Tarvitseeko henkilö apua, ohjausta tai valvontaa liikkumisessa, liikkeelle lähtemisessä tai apuvälineiden käytössä, pukeutumisessa tai henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisessa kuten peseytymisessä tai WC-käynneissä, syömisessä tai ruoanlaitossa, näkemisessä, kuulemisessa tai puhumisessa, sairauden hoidossa kuten lääkkeiden ottamisessa tai asioiden muistamisessa
  • Saako henkilö tai kokeeko hän tarvitsevansa ulkopuolista apua, kuten kotipalvelun työntekijää, siivousapua, kotisairaanhoitoa, ateriapalvelua, henkilökohtaista avustajaa tai omaisen apua
  • Aiheuttaako sairaus tai vamma ylimääräisiä kustannuksia kuten kotipalvelun, kotisairaanhoidon, palveluasumisen kustannukset

Lisätietoa:

Kuka voi saada tukea (KELA)
Eläkettä saavan hoitotuen määrä (KELA)

Hakuohjeet (KELA)

Hoivapiiri auttaa sinua ja läheisiäsi. Tutustu palveluumme tästä linkistä tai soita meille, niin räätälöimme juuri teille soveltuvan palvelukokonaisuuden: 
044 5675 756 (arkisin 9-17)